Historie

Ulbølle smedje, den fynske landsby

Ulbølle smedje

 

Smedehåndværket var en uundværlig funktion i næsten enhver fynsk landsby helt tilbage til jernalderen. Under landsbyfællesskabet var smedierne oftest at betragte som landsbyens fælleseje, hvor smeden ikke blev betalt for hvert enkelt arbejde, men i stedet aflønnedes af landsbylavet med bolig, naturalier og lidt jord. De store landboreformer medførte dog store forandringer i landbruget omkring 1800 med et stigende antal af smedier, og samtidig blev det gamle system med en fast lønnet bysmed afløst af muligheden for, at bønderne selv kunne vælge sin smed.

Ulbølle smedie blev bygget i 1849 sammen med et stuehus, der udover stue og køkken også indeholdt stald til husstandens ko. Både smedien og stuehuset blev bygget i bindingsværk med fyrre over- og undertømmer i ege fod????? og med murede, hvidkalkede vægge. Mens stuehuset havde stråtag, blev smedien bygget med tag af teglsten på grund af den øgede risiko for brand, som smedehåndværket medførte. Smedien er 5 alen (ca. 3 meter) bred og 12 alen (ca. 7,5 meter) dyb. Den havde værksted i stueetagen og et kammer til smedesvenden på første sal, og var indrettet med skorsten og esse i brændte flensborgsten, som er tyndere end de sten, man lavede på Fyn. Den blev bygget af smedesvend Johannes Frandsen, der på dette tidspunkt havde arbejdet et par år som smed på den nærliggende hovedgård Rødkilde. Smedien var ikke den første i sognet, faktisk var der allerede to smede i Ulbølle foruden to smede i nabosognet Vester Skerninge. Det generelle opsving, som landbruget oplevede efter de store landboreformer omkring 1800, medførte et større behov for smede, der kunne forarbejde og reparere de nye redskaber, man fik til at bearbejde jorden (harver, plove mv.). Trods dette behov klarede Ulbølle smedies første indbygger dog ikke at få økonomien til at løbe rundt. I 1854 måtte han sælge hus og smedie og flytte med sin familie. Den næste smed, Hans Henriksen, var heldigere og fungerede som smed i Ulbølle til sin død i 1889. Den tredje og sidste smed var Mads Søren Madsen, hvis søn i 1948 solgte smedien til Den Fynske Landsby, hvor den nu er indrettet med det originale inventar. Stuehuset kan endnu ses på sin oprindelige beliggenhed i Ulbølle.

 

 

Schreibe einen Kommentar