Ledvogterhus, historie

Ledvogterhus, byggesæt fra Danscale
Det færdige model.

Ledvogterhuse hører til de mest almindelige bygninger ved jernbanens faste anlæg. Det oprindelige formål ved at placere ledvogterhuse i regelmæssig afstand langs banelinien var at skabe boliger for ansatte banevogtere, der skulle tilse hver deres respektive del af strækningen, inden det næste tog passerede. Denne opgave, som først blev udført ved hjælp af den optiske telegraf og senere gennem linieringning, blev med tiden mere og mere overflødig, og da trafikken efterhånden voksede både på vejene og på jernbanen, blev det ledvogterens hovedopgave at holde uvedkommende trafik væk fra sporet, især vejtrafikken.

Ledvogterhus model 1898
Ledvogterhus model 1898. Billedet og historisk dokumentation stammer fra Jens Bruun-Petersen og Flemming Søeborg.

Et af de mest almindelige vogterhuse var typen fra 1898. De var på 42 m² og derved lidt større end de ældre typer. Husene blev i første omgang bygget til sjællandske strækninger, dvs. Nordvestbanen, Sydbanen, Nordbanen, Næstved-Slagelse banen og på Falsterbanen, men efterhånden bredte typen sig også til Fyn og Jylland. De sidste huse af typen blev bygget i 1920 på strækningerne Bramming-Grindsted-Brande og Brande-Funder.

Husene blev opført i gule eller røde sten. Taget var dækket med skifer eller tegl, soklen var malet cementgrå. Vindskeder og døre var på de gule huse malet med DSB-grøn farve, på de røde huse med hvid farve. Nogle steder var vindskedernes nederste stribe (altså cirka et kvart bræt) røde. Vinduerne havde som regel grøn vinduesramme og hvide sprosser på de gule huse, mens de på de røde huse oftest var hvidmalede. Vogterhusenes nummer var på Sjælland som regel malet i mørk rød på et hvidt felt, der ofte var placeret mellem de to vinduer på forsiden, mens de i Jylland var placeret på et lille emaljeskilt.

I årene 1938-1943 blev der udført moderniseringer på mange af disse huse, og efterhånden blev der tilføjet forskellige ombygninger og forandringer på husene. Mange huse eksisterer endnu i dag, dog uden den oprindelige funktion.

 

Comments are closed.