1001. Ledvogterhytte1001. Bahnwärterhäuschen

Ledvogterhytte byggesæt fra Danscale

1001. Byggesæt i resin og messing. Pris: 17,- €

Mål: ca. 3,3 x 2,6 x 3,7 cm

produktet er på lager

Bestil her.

Historie:

Ledvogterhytterne hørte til de mest typiske bygninger langs banestrækningen. Det var små bygninger, som blev bygget efter bestemte standardtegninger, og derfor lignede de hinanden meget. Selvfølgelig kunne der være små afvigelser og forskelle, som kunne stamme fra opførelsen eller fra senere ændringer. Den viste model er baseret på en original DSB-tegning fra 1943.

Ledvogterhytten var ledvogterens arbejdssted, hvor han foruden at passe bommene også havde andre opgaver så som at rapportere om den passerende togtrafik. Ofte kunne man finde ledvogterhytterne i kombination med ledvogternes tjenesteboliger, de såkaldte ledvogterhuse. Ledvogterhytterne stod i ledvogterhusenes haver, umiddelbart ved banedæmningen ved siden af vejoverskæringen. De var fremstillet i træplanker med en skorstenssektion i blank eller pudset mur (gul eller hvidmalet). Som regel var hytterne rødmalede og havde tjærepaptag, men de kunne også være sorttjærede.

 

Historie

Ledvogterhytte byggesæt fra Danscale

1001. Bausatz aus Resin und Messing. Preis: 17,00 €

Maße: ca. 3,3 x 2,6 x 3,7 cm

produktet er på lager

Bestellen Sie hier.

Comments are closed.