7003. Sommerhus, 19327003. Sommerhaus, 1932

7003. Sommerhus “Tophuset”, 1932

Pris: 38,00 €

Byggesæt i resin og messing.

Indeholder:
– grundplade
– fire vægge
– tag
– skorsten
– ætseark med dør, vinduer og skilte
– gennemsigtig plastfolie til vinduesruder
– gardinpapir

Mål: Ca. 11 x 7 x 6 cm.

produktet er på lager

Historie

Historien bag sommerhusene i Danmark begyndte allerede i 1800-tallet, da den engelske tradition med at bade i havet endelig kom til Danmark. Mens det i begyndelsen frem for alt var kunstnere og det bedre borgerskab, der opdagede det helt særlige lys i Skagen og Hornbæk, var det så sent som i den første halvdel af 20. århundrede, at sommerhustraditionen for alvor begyndte at udbrede sig i hele Danmark.
Det var først og fremmest to faktorer, der sørgede for, at sommerhuskulturen begyndte at tage fart: Arbejderbevægelsens kamp for bedre arbejdsvilkår, som midt i 1920’erne henførte til, at den almindelige arbejder fik ret til to ugers ferie om året, samt en voksende mobilitet indenfor hele samfundet som et resultat af indføringen og udbredelsen af nye og moderne trafiksmidler – først og fremmest jernbanen. Nu var det muligt at rejse alle mulige steder hen med toget, og hvor der ikke var jernbanestationer, kunne man tage dertil med rutebilen.
Sådan havde det også været i Vedersø Klit. Mens der i 1919 kun var registreret et enkelt sommerhus i klitterne, kom der skub i sommerhusbyggeriet, da badehotellet blev opført i 1927. I 1930’erne begyndte den lokale købmand Niels Skytte sammen med hotelejeren Christian Larsen at bygge stråtækte sommerhuse, som både var beregnet til udlejning til feriegæster og til indkvartering af strandede sømænd, indtil deres hjemtransport blev organiseret. Kommunen udviklede allerede dengang en slags lokalplan med nogle skrappe byggeklausuler, der bl. a. foreskrev, at husene skulle være grundmurede og have stråtag. Endvidere skulle der være en minimumsafstand på 20 meter mellem de enkelte huse, og intet hus måtte være højere end 6 meter over terrænet. Disse regler er stadig gældende, og det er nok grunden til, at Vedersø Klit stadigvæk er et af de smukkeste sommerhusområder i hele Danmark.
Blandt de helt traditionelle huse hører Tophuset fra 1932. Det næsten ikoniske hus står nærmest parkeringspladsen og strandstien på en lille forhøjning, lige foran den yderste klitrække hen mod Vesterhavet, og det er et typisk eksempel på de små, lavbyggede huse fra den første generation. Huset var oprindeligt kortere end i dag med et tilbygget udhus på nordgavlen, men blev i 1990 forlænget mod nord, hvorved husets eneste soverum blev større, og huset fik som erstatning for det oprindelige udhus et moderne badeværelse med adgang via det åbne køkken. I 2017 blev sydgavlens trefagsvindue erstattet med den store, tofløjede sprossedør for at give mere lys inde i stuen samt direkte adgang til den hyggelige lille terrasse. I dag er huset indrettet som sommerhus til to personer og udlejes over hele året til feriegæster. Huset er klassificeret som ”bevaringsværdig ejendom”.

7003. Sommerhaus “Tophuset”, 1932

Preis: 38,00 €

Bausatz aus Resin und Messing.

Inhalt:
– Grundplatte
– vier Wände
– Dach
– Schornstein
– Ätzplatine mit Tür, Fenstern und Schild
– durchsichtige Fensterfolie für Verglasung von Fenstern und Tür
– gedruckte Fensterhintergründe

Maße: Ca. 11 x 7 x 6 cm.

Geschichte:

Die Geschichte der Ferienhäuser in Dänemark begann bereits im 19. Jahrhundert, als die englische Tradition, im Meer zu baden, schließlich auch Dänemark erreichte. Während es zunächst vor allem Künstler und die Bourgeoisie waren, die die besonderen Lichtverhältnisse in Skagen und Hornbæk für sich entdeckten, begann sich erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Sommerhaustradition ernsthaft in ganz Dänemark auszubreiten. Es waren vor allem zwei Faktoren, die dafür sorgten, dass die Sommerhauskultur sich so sprunghaft entwickelte: Der Kampf der Arbeiterbewegung für bessere Arbeitsbedingungen, der um die Mitte der 1920er dazu führte, dass jeder normale Arbeiter ein Anrecht auf zwei Wochen bezahlten Urlaub im Jahr erhielt, samt die wachsende Mobilität innerhalb der gesamten Gesellschaft durch die Einführung und Ausbreitung moderner Verkehrsmittel – vor allem der Eisenbahn. Nun war es möglich, an die meisten Orte mit dem Zug hinzugelangen, und wo es keine Bahnstation gab, konnte man mit dem Bus hinfahren.

So war es auch in Vedersø klit. Während hier 1919 nur ein einzelnes Sommerhaus in den Dünen registriert war, kam Bewegung in den Sommerhausbau, nachdem 1927 ein Badehotel gebaut wurde. In den 1930ern begann der lokale Kaufmann Niels Skytte zusammen mit dem Hotelbesitzer Christian Larsen, reetgedeckte Sommerhäuser zu bauen, die zum einen für die Unterbringung von Feriengästen, aber auch für die Einquartierung von gestrandeten Seeleuten dienen sollten, bis deren Heimtransport organisiert werden konnte. Schon damals erarbeitete die Kommune einen Lokalplan mit einigen strengen Bauauflagen, die unter anderem vorschrieben, dass die Häuser aus Stein gemauert und reetgedeckt sein mussten. Zudem musste ein Minimalabstand von 20 Metern zwischen den einzelnen Häusern eingehalten werden und kein Haus durfte höher sein als sechs Meter über der Erde. Diese Regeln gelten noch heute und das ist wohl der Grund, dass Vedersø Klit nach wie vor eines der schönsten Sommerhausgebiete in ganz Dänemark ist.

Unter den traditionellen Häusern befindet sich auch das Tophuset von 1932. Das ikonische Haus steht ganz nah am Parkplatz und am Strandaufgang auf einer kleinen Erhöhung, geschützt von der äußersten Dünenkette hin zur Nordsee, und ist ein typischer Vertreter für die kleinen, niedrig gebauten Häuser der ersten Generation. Das Haus war ursprünglich kürzer als heute mit einem angebauten Nebengebäude am Nordgiebel, wurde jedoch Ende der 1980er verlängert, wodurch das Schlafzimmer größer wurde und das Haus ein modernes Badezimmer erhielt, das über die offene Küche zugänglich ist. Heute ist das Haus als Sommerhaus für zwei Personen eingerichtet und wird ganzjährig an Urlaubsgäste vermietet. Das Haus ist als ”bewahrenswertes Eigentum” klassifiziert.

Comments are closed.