7002. Husby Klitskole

7002. Husby Klitskole

Pris: 35,00 €

Byggesæt i resin og messing.

Indeholder:
– grundplade
– fire vægge
– tag
– skorsten
– dør
– ætseark med vinduer
– gennemsigtig plastfolie til vinduesruder
– gardinpapir

Mål: ca. 8,5 x 7,0 x 7,0 cm

produktet er på lager

Bestil nu.

Historie:

Husby Klitskole blev bygget i 1894 og er beliggende ved siden af Husby Klitvej, i et klitområde mellem Houvig og Vedersø Klit, med en herlig udsigt på Vest Stadil Fjordens vande.

Klitskolen er et typisk eksempel for de små skoler, som blev bygget i 1800-tallet i de landlige områder som en følge af landbefolkningens bestræbelser for at sikre en skoleuddannelse for deres unge. Allerede fra 1796 blev der ansat en omgangslærer, som underviste børnene i det tyndt befolkede område på skift i de forskellige gårde, hvor han også fik kost og logi. Det havde ofte været svært at få kvalificerede lærere ude til Klitten, og sommetider var læreren bare en konfirmand, som havde givet udtryk for, at han gerne ville studere. Denne situation blev dog bedre, da Staby Vinterlærerseminarium blev etableret. Der blev efterhånden bygget skoler i de vestjyske områder til afløsning af omgangsskolerne,  og  også her på Klitten ville de yngre familier ikke længere finde sig i de forældede forhold. Den 23. januar 1893 holdt Husby sogneråd licitation over opførelsen af en biskole på Husby Klit, og den 1. juli samme året skulle skolebygningen stå færdigbygget. Huset skulle have et klasseværelse og et værelse til læreren.

Med opførelsen af skolebygningen kom skolegangen i området i en meget stabil gænge. Det blev fastsat, at der skulle undervises seks dage om ugen om vinteren og tre dage om ugen  om sommeren. Der var fælles undervisning i det ene klasseværelse, som den lille skole rådede over. Arbejdet som lærer var nu på egen kost og logi, og oftest havde det været sådan, at sommerlærerne boede i den lille kammer med kakkelovn, som var indrettet i selve skolen, mens vinterlærerne gerne lejede sig ind i en af de nærmeste gårde. Der havde gennem årtierne været skiftende lærere tilknyttet den lille skole, som fra engang i 1930‘erne blev betjent fra Husby Skole.

Efter Anden Verdenskrig kunne man ikke længere skaffe en lærer, og skolen blev nedlagt i 1947. Den blev solgt og omdannet til sommerhus.

Husby Klitskole er en typisk stråtækt bygning, som der findes mange af i egnens vidtstrakte klitområder. Den har rødkalkede, pudsede ydermure, hvide sprossevinduer og gesimser samt et halvvalmet stråtag med tangmønning. Den lille bygning kan med fordel anvendes som lille landsbyskole eller sommerhus i forskellige kontekster, og det behøver ikke nødvendigvis være de vestjyske klitområder – selvom det er et smukt og usædvanligt motiv til modelbaneanlæg eller dioramaer.


Comments are closed.