2001. Turup Sprøjtehus

Turup Sprøjtehus, byggesæt fra Danscale

2001. Byggesæt i resin. Pris: € 16,-

produktet er på lager

Bestil her.

Historie

Turup sprøjtehus blev bygget i 1866 og er en typisk repræsentant for de mange af slagsen, der blev opført i de fynske landsbyer, efter det i 1861 blev indført ved lov, at hver kommune selv fik ansvaret for brandbekæmpelsen. Allerede i 1957 havde den Fynske Landsby lavet en aftale med den vestfynske landsby Turup om at kunne købe deres sprøjtehus på et senere tidspunkt. Da tiden kom og Den Fynske Landsby fik mulighed for at fuldføre aftalen, ville beboerne i Turup dog gerne beholde deres sprøjtehus som et samlingspunkt og et minde om dengang, hvor langt flere af samfundets funktioner var lagt i de enkelte små landsbyer. Turup fik naturligvis lov at beholde deres sprøjtehus, som blev fredet i 1986, og Den Fynske Landsby valgte i 1988/89 at bygge en tro kopi af sprøjtehuset, som det så ud ved dets opførelse i 1866. Ligesom tilfældet er i Den Fynske Landsby lå Turups sprøjtehus lige ved siden af gadekæret for på den måde at være tæt på vand.

Den Fynske Landsbys sprøjtehus er – ligesom det oprindelige forlæg fra Turup – opført helt i grundmur, bygget af såkaldte “flensborgsten”, der var smallere end de almindelige danske teglsten. Facadernes vægge er udstyret med nicher. Det har man formodentlig valgt for at spare på murstenen – i alt kunne ca. 400 sten spares ved denne fremgangsmåde. Huset blev brugt til at opbevare landsbyens offentlige brandsprøjte. I dag rummer Den Fynske Landsbys sprøjtehus en brandsprøjte fra Gestelev sogn, produceret på en odenseansk brandsprøjtefabrik i 1896.

Turup sprøjtehus

 

Comments are closed.